Vad är The Big Three? - Solen, månen och ascendenten

Du har säkert koll på ditt soltecken, alltså då du är född och det tecken som är mest vanligt att känna till - ditt stjärntecken. Känner du igen dig helt i beskrivningen av det stjärntecknet? Kanske inte helt.. Det kan bero på att du har många andra starka influenser i ditt födelsehoroskop. Det är faktiskt en hel karta med planeter som påverkar dig, men här kommer vi förklara vad De stora tre innebär. 

✶ Solen i ditt horoskop

Solen är den placering i födelsekartan man brukar börja att kika på inom astrologi. Det stjärntecken som solen står i när du föds brukar man kalla sitt stjärntecken och därför kallas det för soltecken. Soltecknet beskriver din kärna, ditt ego och din identitet. Det beskriver dina mest grundläggande personlighetsdrag och hur du är innerst inne. Solens position i ditt födelsehoroskop ger insikt om din grundläggande karaktär, dina styrkor och svagheter. 

✶ Månen i ditt horoskop

Månens står för emotionell rörelse, ömhet och känslomässig trygghet. Om solen ses som mer extrovert och passionerad är månen din mjukare sida. Månens placering visar ditt känsloliv och kan beskriva hur du reagerar i olika sammanhang. Det är din emotionella intelligens och handlar om vad du tycker och känner innerst inne. Dina behov och ditt undermedvetna. När det händer saker i din omgivning är det ofta måntecknet som beskriver din första respons och hur du hanterar förändringar och utmaningar. 

✶ Ascendenten i ditt horoskop

Ascendenten är varken en planet eller himlakropp utan beskriver det astrologiska tecken som var på väg upp på horisonten i öst den minut du föddes. Man kan säga att detta tecken ses som din personliga soluppgång och är därför minst lika viktig som ditt soltecken. Ascendenten visar den du väljer att visa upp utåt, på vilket sätt andra uppfattar dig och vad du strävar efter i livet. Det sägs att det är tecknet vår själ kom hit för att vara och att du blir som lyckligast när du lär dig att förkroppsliga ditt ascendenttecken. Det sägs också att ens ascendent ofta speglas i ens yttre, exempelvis vilka färger du föredrar och hur du rör dig. Spännande va? 

Vill du kika på din egen astrokarta? Klicka här så kommer du till en hemsida där du kan räkna ut din chart. Tänk på att du behöver ditt exakta klockslag du föddes för att få korrekt ascendent, så om du inte har den så kika i dina födelsepapper eller med sjukhuset du föddes på. Håll även utkik hos oss på Oh La Moon, för snaaaaart lanseras en magisk astronyhet som vi är så så peppade på att få dela med er!