KAP – Kundalini Activation Process

★ Grunden för allt liv är livskraftsenergi

Livskraft, Kundalini, Chi, Prana, Shakti, Qi, Divine Force - alla dessa uråldriga termer syftar på samma sak: ENERGI. Det är den energi som skapar oss och allt omkring oss. All materia i universum är i grund och botten uppbyggd av – ENERGI!!

★ Genom KAP aktiverar jag denna Gudomliga Livskraft.

Du kan inte se, röra vid eller smaka på livskraften. Det är den subtila energin som flödar genom våra kroppar. Alla kroppar. Den ger liv åt varje handling, från fysiska rörelser till biokemiska processer, och flödar ständigt omkring oss och inuti oss.

★ Livskraften är källan till all rörelse i kroppen.

Den reglerar alla våra medvetna och omedvetna kroppsprocesser, som vår andning, matsmältning, blodcirkulation, utsöndring, cellulär tillväxt och läkning. Livskraften fördelar sin energi genom kroppen baserat på kvalitet och kapacitet hos nadis (energikanaler) och chakran (energicentra). Livskraften påverkar också kvaliteten på våra tankar, känslor och medvetande. Vår övergripande hälsa och välmående är direkt kopplade till mängden och cirkulationen av livskraft i vår kropp.

★ Kundalini är vår livskraftsenergi i sin renaste potential.

Kundalini är den gudomliga feminina energin. Den är mottagande gentemot det givande, det intuitiva bakom det logiska, tillfredsställelse inom strävan och det sensuella inom det sexuella. Det är det som ger oss liv och upprätthåller det, och kopplar oss till de fruktbara, emotionella och vackra källorna av gudomlig energi. Kundalini tvingar oss att känna och dansa, att connecta och skapa, att attrahera och förena. Att helt enkelt VARA.

KAP är en teknik som hjälper oss att aktivera vår kundalinienergi. KAP är otroligt. Men den extraordinära aspekten av denna aktivering är möjligheten att komma till Non-Duality. Alltså att vi alla är EN ❤️

Non duality är en upplevelse av att det inte finns någon separation mellan oss och världen omkring oss. Ett exempel är när du tittar på en vacker solnedgång. Du kan se solen, himlen och vattnet som separata saker. Men du kan också uppleva dem som en enda sammanhängande upplevelse. Du kan känna att du är en del av något större än dig själv. Ett annat exempel är när du känner kärlek till någon. Du kan känna att du och den andra personen är en. Du kan känna att ni är sammankopplade på ett djupare plan.

Non duality är en komplex idé som kan vara svår att förstå. Men det är en kraftfull upplevelse som kan förändra vårt sätt att se på världen. Här är ett ännu enklare exempel: Tänk dig att du är en droppe vatten i havet. Du kan se dig själv som en separat sak. Men du kan också uppleva dig själv som en del av havet. Du kan känna att du är sammankopplad med alla andra droppar i havet.

I det här exemplet är droppen vatten en symbol för oss själva. Havet är en symbol för världen omkring oss.

Genom att vara i KAP-energin hjälper den till att rensa och rena vårt system från känslomässiga energispärrar, frigöra trauma och stillastående energi, koppla samman och harmonisera våra energicentra, höja vår vibration, förändra vår uppfattning, aktivera vår kundalini och hjälpa oss att nå högre medvetandestadier.

★ KAP har förändrat mitt liv.

Jag är så tacksam för att Universum ledde mig till att hålla i KAP-sessioner och ta emot deltagare som vill uppleva KAP-energin.

Allas resa är unik och personlig.

Vi upplever livet på olika sätt, så vi kommer alla att läka på olika sätt.

Mitt syfte är att höja jordens frekvenser.

Jag är här för att skapa en trygg plats och förståelse för människor att väcka sitt sannaste potential. En ankare för att dyka djupare in i sig själva. Att skapa en grundläggande förståelse innan, under och efter att ha upplevt denna energi. KAP aktiveringen är dörren för människor att gå igenom, samtidigt vill jag också erbjuda resurser och verktyg för att förena sig med denna energi och dess potential att väckas inom oss alla.

Om du är nyfiken på KAP håller jag space för att aktivera energin på lördagar 10.30 på Ester Adele Yogastudio eller på Söndagar 10.30 på Oh La Moon. Välkommen!

För mer information, besök min hemsida suzwax.com eller följ mig på Instagram @suzwax.